Til: Børne- og Undervisningsministeriet
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Frederiksholms Kanal 26
1220 København K

Fra: Danmarks Vejlederforening

19-10-2020

Høring over ændring af bekendtgørelsen om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v. (ÅU-bekendtgørelsen)

Danmarks Vejlederforening takker for muligheden for at afgive høring til bekendtgørelsen.

Danmarks Vejlederforening har ingen kommentarer til bekendtgørelsen.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Karina Meinecke
Formand