Til: Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Center for Jura og Institutionspersonale
Haraldsgade 53
2100 København Ø

Fra: Danmarks Vejlederforening

16-11-2020

Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Studievalg Danmark

Danmarks Vejlederforening takker for muligheden for at afgive høring til bekendtgørelsen.

DVF finder det positivt at Studievalg Danmark får mulighed for at vejlede om og til erhvervsuddannelser.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Karina Meinecke
Formand