Til: Børne- og undervisningsministeriet
Departementet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K

Fra: Danmarks Vejlederforening

03-01-2021

Høring over forslag til Lov om ændring af lov om midlertidige foranstaltninger på børne- og undervisningsområdet og folkehøjskoleområdet og for den frie folkeoplysende virksomhed til forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19 (Forlængelse af lovens gyldighed)

Danmarks Vejlederforening takker for muligheden for at afgive høring til lovændringerne.

Danmarks Vejlederforening mener det er nødvendigt at minimere risiko for smittespredning i samfundet generelt, og dermed også blandt unge og personale på skoler og uddannelsesinstitutioner. Elevernes eksamensresultater har betydning for elevernes videre færd i uddannelsessystemet. Vi mener derfor at der bør være et fortsat fokus på læring og didaktik i den virtuelle undervisning for at sikre den faglige udvikling.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Karina Meinecke
Formand