Til: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Afdelingen for Almen Uddannelse og Tilsyn
Frederiksholms Kanal 26
1220 København K

Fra: Danmarks Vejlederforening

05-01-2021

Høring over udkast til bekendtgørelser angående genberegning

Danmarks Vejlederforening takker for muligheden for at afgive høring til bekendtgørelserne.

Danmarks Vejlederforening ønsker at der skabes et optagelsessystem der er gennemskueligt for alle. Et optagelsessystem, hvor der ikke er behov for tillægsregler, da det øger kompleksiteten.

Genberegningsreglen er svær at forholde sig til for de kommende ansøgere, da den er uigennemskuelig ift. at forstå hvornår snittet genberegnes, og hvornår det ikke gør. Reglen er udfordrende at vejlede om, da reglen kun gælder i nogle tilfælde. De unge står uforstående overfor, hvorfor resultatet kun kan blive reduceret og ikke forhøjes. De unge på de gymnasiale ungdomsuddannelser bliver enormt fokuserede på denne ene regel, og vejledningsmæssigt bruges meget tid på at forklare reglen. Dertil kommer der ifølge bekendtgørelsen undtagelser, hvilket gør det yderligere komplekst.

Danmarks Vejlederforening anbefaler at genberegningsreglen bortfalder og at der i stedet arbejdes på at udvikle et optagelsessystem der er enkelt og gennemskueligt for alle.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Karina Meinecke
Formand