Til: Børne- og Undervisningsministeriet
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Frederiksholms Kanal 26
1220 København K

Fra: Danmarks Vejlederforening

20-06-2021

Høringssvar – ændring af bekendtgørelse om behandling af klager til Dansk Center for Undervisningsmiljø om mobning og lignende

Danmarks Vejlederforening takker for muligheden for at afgive høringssvar på ændring af bekendtgørelsen.

DVF har ingen kommentarer til ændringen.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Karina Meinecke
Formand