Til: Børne- og Undervisningsministeriet
Departementet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K

Fra: Danmarks Vejlederforening

08-08-2021

Høring — lovforslag om AUB- og VEU-bidrag for 2022 m.v.

Danmarks Vejlederforening takker for muligheden for at afgive høringssvar på lovforslaget.

DVF har ingen kommentarer til forslaget.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Karina Meinecke
Formand