Til: Børne- og Undervisningsministeriet
Departementet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K

Fra: Danmarks Vejlederforening

08-08-2021

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

Danmarks Vejlederforening takker for muligheden for at afgive høringssvar på lovændringen.

DVF har ingen kommentarer til lovændringen..

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Karina Meinecke
Formand