Til: Børne- og Undervisningsministeriet
Departementet
Frederiksholms Kanal 25
1220 København K

Fra: Danmarks Vejlederforening

07-10-2021

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler (Permanentgørelse af forsøg med prøver i dansk og matematik på efterskoler og frie fagskoler godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud)

Danmarks Vejlederforening takker for muligheden for at afgive høringssvar på lovændringen.

DVF bifalder en permanentgørelse af forsøget med prøver i dansk og matematik på efterskoler og frie fagskoler godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Karina Meinecke
Formand