Til: Børne- og Undervisningsministeriet
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Frederiksholms Kanal 25
1220 København K

Fra: Danmarks Vejlederforening

11-10-2021

Høring over ændring af bekendtgørelse om skolepraktikydelse og skoleydelse til elever i FGU-baseret erhvervsuddannelse

Danmarks Vejlederforening takker for muligheden for at afgive høringssvar på ændringen af bekendtgørelsen.

DVF har ingen kommentarer til ændringen af bekendtgørelsen.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Karina Meinecke
Formand