Til: Børne- og Undervisningsministeriet
Departementet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K

Fra: Danmarks Vejlederforening

08-11-2021

Høring — lovforslag om udmøntning af aftale om 1-årig forlængelse af VEU-trepartsaftale

Danmarks Vejlederforening takker for muligheden for at afgive høringssvar på lovforslaget.

DVF bifalder at initiativerne videreføres.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Karina Meinecke
Formand