Til: Børne- og Undervisningsministeriet
Departementet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K

Fra: Danmarks Vejlederforening

09-11-2021

Høring over ændret bekendtgørelse om erhvervsuddannelser

Danmarks Vejlederforening takker for muligheden for at afgive høringssvar på bekendtgørelsen.

DVF har følgende kommentarer:

§66 stk. 5: Det vil være hensigtsmæssigt at stille krav om en fuld diplomuddannelse i uddannelses- og erhvervsvejledning, fremfor et krav om at der er gennemført de tre obligatoriske moduler samt et relevant valgmodul, da man i det sidste valgmodul og i afgangsprojekt, har mulighed for at udvide med relevant viden i forhold til sine vejledningsopgaver.

§102: Det vil være hensigtsmæssigt at den Kommunale Unge Indsats informeres ved ophør af uddannelsesaftale, hvis den unge er i KUIs målgruppe, med henblik på vejledning i forbindelse med videre færd i uddannelse.

§112: Der står at, Skolerne skal foretage lærepladsopsøgende arbejde i samarbejde med de faglige udvalg, de lokale uddannelsesudvalg, kommuner, regionale arbejdsmarkedsråd og andre relevante samarbejdspartnere. Skolerne kan aftale en arbejdsdeling med samarbejdspartnerne. For at undgå forvirring omkring ansvar på dette område, kan det være hensigtsmæssigt med en tydeligere præcisering af ansvar for opgaven.

§113: I tilfælde af at en ung i KUIs målgruppe ikke opnår at lave en uddannelsesaftale efter GF2 og det vurderes af skolen, at det ikke er realistisk for den unge at lave en aftale f.eks. pga personlige eller sociale udfordringer, vil det være hensigtsmæssigt at der sker en overlevering til KUI, med henblik på at hjælpe den unge videre i relevant uddannelse.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Karina Meinecke
Formand