Til: Børne- og Undervisningsministeriet
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Frederiksholms Kanal 26
1220 København K

Fra: Danmarks Vejlederforening

22-11-2021

Høring over bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om undervisning mm inden for forberedende voksenundervisning

Danmarks Vejlederforening takker for muligheden for at afgive høringssvar på ændring af bekendtgørelsen.

Danmarks Vejledning mener det er beklageligt, at man ikke fastholder, at alle ufaglærte og faglærte voksne, uanset om de er ansat i en virksomhed, ledige eller er i en situation, hvor de har behov for at styrke sine kompetencer i engelsk eller IT, kan gøre det via FVU.

Ved at tilbagerulle ændringerne til kun at være for de ansatte i virksomheder, mindsker man muligheden for at virksomhederne kan rekruttere ny og kompetent arbejdskraft, og begrænser mulighederne for at ledige kan få et kompetenceløft.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Karina Meinecke
Formand