Til: Børne- og Undervisningsministeriet
Departementet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K

Fra: Danmarks Vejlederforening

22-11-2021

Høring om forlængelse af nødloven

Danmarks Vejlederforening takker for muligheden for at afgive høringssvar på forlængelse af nødloven.

DVF har ingen kommentarer til nødloven.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Karina Meinecke
Formand