Til: Sundhedsministeriet
Holbergsgade 6
DK-1057 København K

Fra: Danmarks Vejlederforening

03-01-2022

Høring over redegørelse til Folketinget om anvendelse af epidemiloven

Danmarks Vejlederforening takker for muligheden for at afgive høringssvar over redegørelsen.

DVF har ingen kommentarer til redegørelsen.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Karina Meinecke
Formand