Til: Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag
Kongens Vænge 8
3400 Hillerød

Fra: Danmarks Vejlederforening

10-03-2022

Høringssvar — bekendtgørelse om udbetaling af tilskud fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag til faglige udvalg og til institutioner m.v., der udbyder erhvervsuddannelse

Danmarks Vejlederforening takker for muligheden for at afgive høringssvar på bekendtgørelsen.

DVF har ingen kommentarer til bekendtgørelsen.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Karina Meinecke
Formand