Til: Børne- og Undervisningsministeriet
Departementet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K

Fra: Danmarks Vejlederforening

25-07-2022

Høring — lovforslag om pensionsrefusion, AUB- og VEU-bidrag for 2023 m.v

Danmarks Vejlederforening takker for muligheden for at afgive høringssvar på lovforslaget.

DVF har ingen kommentarer til lovforslaget.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Karina Meinecke
Formand