Til: Børne- og Undervisningsministeriet
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Frederiksholms Kanal 26
1220 København K

Fra: Danmarks Vejlederforening

25-07-2022

Høring vedrørende ny bekendtgørelse om obligatoriske test i folkeskolen i skoleårene 2022/23 til og med 2025/26

Danmarks Vejlederforening takker for muligheden for at afgive høringssvar på bekendtgørelsen.

DVF har ingen kommentarer til bekendtgørelsen.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Karina Meinecke
Formand