Til: Børne- og Undervisningsministeriet
Departementet
Frederiksholms Kanal 25
1220 København K

Fra: Danmarks Vejlederforening

25-07-2022

Høring over forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser (Permanentgørelse af Team Danmark-ordning)

Danmarks Vejlederforening takker for muligheden for at afgive høringssvar på lovændringen.

DVF har ingen kommentarer til lovændringen.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Karina Meinecke
Formand