Til: Beskæftigelsesministeren
Holmens Kanal 20
1060 København K

Fra: Danmarks Vejlederforening

25-07-2022

Høring over lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v., lov om arbejdsmiljø og lov om erhvervsuddannelser

Danmarks Vejlederforening takker for muligheden for at afgive høringssvar på lovforslagene.

DVF har ingen kommentarer til lovforslagene.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Karina Meinecke
Formand