Til: Skatteministeriet
Nicolai Eigtveds Gade 28
DK 1402 — København K

Fra: Danmarks Vejlederforening

25-07-2022

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven, ligningsloven og afskrivningsloven

Danmarks Vejlederforening takker for muligheden for at afgive høringssvar på lovforslaget.

DVF har ingen kommentarer til lovforslaget.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Karina Meinecke
Formand