Til: Børne- og Undervisningsministeriet
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Frederiksholms Kanal 26
1220 København K

Fra: Danmarks Vejlederforening

01-08-2022

Høring over udkast til Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv

Danmarks Vejlederforening takker for muligheden for at afgive høringssvar på bekendtgørelsen.

DVF har følgende kommentarer til § 5:

I DVF synes vi ikke at der umiddelbart er sket en stor forskel, i forhold til uddannelsesparathedsvurderingen. Vi ser derfor frem til fase 2, hvor vi håber at det vil være mere tydeligt at man har et ønske om at:

  • vurderingen af elevernes uddannelsesmuligheder bliver positivt retningsgivende for de enkelte elever, og de fortsat får den skole- og vejledningsindsats, de har brug for
  • der tages udgangspunkt i at vurdering af sociale og personlige forudsætninger kan have den risiko, at den unge tillægger egenskaber ved sig selv som årsag til problemerne, hvilket kan føre til en negativ selvforståelse og en manglende tro på fremtiden

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Karina Meinecke
Formand