Til: Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Center for Jura og Institutionspersonale
Haraldsgade 53
2100 København Ø

Fra: Danmarks Vejlederforening

01-11-2022

Høring over bekendtgørelser om befordringsrabat til hhv. uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. og studerende ved videregående uddannelser

Danmarks Vejlederforening takker for muligheden for at afgive høringssvar på bekendtgørelserne. DVF har ingen kommentarer til bekendtgørelsen.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Karina Meinecke
Formand