Til: Børne- og Undervisningsministeriet
Departementet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K

Fra: Danmarks Vejlederforening

22-01-2023

Høring over forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. (Afstandszoner i skoleåret 2023/24)

Danmarks Vejlederforening takker for muligheden for at afgive høringssvar på lovændringen. DVF har ingen kommentarer til selve lovændringen.

Vi vil dog gerne komme med en kommentar om processen. Det at skulle træffe et uddannelsesvalg er en stor ting for de unge mennesker. For at give de unge så meget ro til at træffe selve valget, er det vigtigt at optagelseskrav, ansøgningsproces, optagelsesprocedurer mm, er så lette at forstå som muligt. Vi oplever i forvejen at eleverne finder noget af dette komplekst og ulogisk. I dette skoleår, er der i forvejen blevet brugt en del tid på at forklare den nye, nu ikke længere gældende elevfordeling. Når man ønsker at gennemføre ny lovgivning på meget kort tid, med ændrede formodede ansøgningsfrister mm, er det med til at skabe uro.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Karina Meinecke
Formand