Til: Børne- og Undervisningsministeriet
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Frederiksholms Kanal 26
1220 København K

Fra: Danmarks Vejlederforening

18-02-2023

Høring over bekendtgørelse om forsøg om ekstra erhvervsrettet påbygning for elever og lærlinge på erhvervsuddannelser, som deltager i EuroSkills i 2025

Danmarks Vejlederforening takker for muligheden for at afgive høringssvar på bekendtgørelsen.

DVF har ingen kommentarer til bekendtgørelsen.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Karina Meinecke
Formand