Til: Børne- og Undervisningsministeriet
Departementet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K

Fra: Danmarks Vejlederforening

18-02-2023

Høring over forslag til lov om ændring af lov om de gymnasiale uddannelser (Udvidelse af lovens formålsbestemmelse og indførelse af obligatorisk seksualundervisning)

Danmarks Vejlederforening takker for muligheden for at afgive høringssvar på lovændringen.

DVF har ingen kommentarer til blovændringen.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Karina Meinecke
Formand