Til: Børne- og Undervisningsministeriet
Departementet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K

Fra: Danmarks Vejlederforening

23-02-2023

Høring over udkast til Forslag til lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (Flere rettigheder og bedre tilrettelæggelse af særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse)

Danmarks Vejlederforening takker for muligheden for at afgive høringssvar på lovændringen. DVF mener at det er hensigtsmæssigt at den unge bliver sikret mere indflydelse på, hvilket uddannelsesforløb vedkommende får. I forbindelse med det, bifalder vi også en STU-portal.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Karina Meinecke
Formand