Til: Børne- og Undervisningsministeriet
Departementet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K


København den 13. marts 2023

 

Fra: Danmarks Vejlederforening


Høring over lov om ændring af lov om folkeskolen (Forlængelse af de udvidede frihedsgrader om afkortning af skoleugens længde og målsætningen om fuld kompetencedækning i skoleåret 2023/24 og afskaffelse af udviklingsplanen m.v.)


Danmarks Vejlederforening takker for muligheden for at afgive høringssvar på lovændringen.
DVF har ingen kommentarer til lovændringen.


Med venlig hilsen
på Bestyrelsens vegne
Karina Meinecke
Formand