Revideret: September 2018

Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.

Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det.

Vi er ansvarlige for behandling af dine oplysninger

Danmarks Vejlederforening er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan altid kontakte foreningens data-kontaktperson, som er: 

Kontaktperson: Formand Karina Meinecke
Navn(e) på foreningens kontaktperson(er): Næstformand Lis Brok-Jørgensen
CVR: 20409177
Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Hjemmeside: www.vejlederen.org

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

Medlemsoplysninger: 

Almindelige personoplysninger – dvs. kontaktoplysninger som navn, adresse, mailadresse, titel og arbejdsplads.

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har hjemmel til det. Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser. I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger sker det alene på baggrund af foreningens berettigede og legitime interesser som er:

  • At opkræve medlemskontingent 
  • At udsende medlemsmagasinet VEJLEDEREN
  • At udsende nyhedsbreve

Samtykke

Når vi behandler oplysninger om dig, sker det ofte på et andet lovligt grundlag end dit samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor. 

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det. 

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for foreningen til brug for markedsføring.

Vi videregiver dine oplysninger til distributøren af vores medlemsmagasin Vejlederen. Distributøren er: Torben Elsig-Pedersen, Magasinhuset

Der er indgået en databehandleraftale mellem Danmarks Vejlederforening og Torben Elsig-Pedersen, Magasinhuset.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi sletter dine medlemsoplysninger senest 6 måneder efter, at du opsiger dit medlemskab. 

Af praktiske og administrative årsager opbevarer vi oplysningerne på såvel medlemmer, bestyrelsesmedlemmer og brugere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Vi opbevarer dine oplysninger på et sikkert drev, der kun kan tilgås af foreningens kasser.

Dine rettigheder

Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række rettigheder:

  • Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik (som forening har vi oplysningspligt)
  • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig (indsigtsret)
  • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse)
  • Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt) 
  • Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring 
  • Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi har om dig i et almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet)

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspolitikken.

Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne – Datatilsynet – over behandling af dine personoplysninger.

Revision af privatlivspolitikken 

Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. 

Når vi ændrer privatlivspolitikken, ændrer vi også datoen øverst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom. 

Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside.