Danmarks Vejlederforening er medlem af Nordiska Förbundet för Studie- och Yrkesvägledning (NFSY), og fra Danmarks Vejlederforening indgår bestyrelsesmedlem Gitte Dybdal som medlem af NFSY's bestyrelse. Danmarks Vejlederforening prioriterer det nordiske vejledningssamarbejde højt.

Som medlem af Danmarks Vejlederforening er du velkommen til at kontakte de forskellige landes repræsentanter, hvis du fx ønsker at få mere viden om vejledningen i de nordiske lande, eller ønsker at få skabt kontakt i forbindelse med et vejledningsbesøg. Kontaktinfo for disse kan findes på NFSY's hjemmeside: NFSY — Contact

Hver medlemsforening indsender årligt en landerapport, som opsummerer, hvad der vejledningsfagligt er sket i landet. Læs dem alle på NFSY's hjemmeside: NFSY — reports from the board

Læs mere om NFSY på deres hjemmeside: Nordiska Förbundet för Studie- och Yrkesvägledning.

Referat af NFSY-møde d. 6/4 2019 (pdf)