Danmarks Vejlederforening bliver regelmæssigt inviteret med i referencegrupper for CeFU’s forskningsprojekter. Eksempelvis bidrog vi til projektet Unges motivation i udskolingen samt følgeforskningsprojektet Fremtidens valg og vejledning.

Læs mere om CeFU på deres hjemmeside: Center for Ungdomsforskning