DVF arbejder på sigt for en sammenlægning af de to vejlederforeninger i Danmark med henblik på at styrke vejledernes position og samle alle gode kræfter. DVF mødes med UUVF’s formandskab to gange om året.

Læs mere om UUVF på deres hjemmeside: Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening