Danmarks Vejlederforening bliver løbende inviteret med i diverse udvalgsarbejde i forbindelse med politisk arbejde relateret til vejledning, og vi har en tradition for en gang om året at mødes med de af ministeriets embedsfolk, der har vejledning som deres primære arbejdsområde.

I Børne- og Undervisningsminsteriet er det begge styrelser, både STIL og STUK, som er relevante i en vejledningssammenhæng.

Styrelsen for IT og Læring (STIL)

Hos STIL findes eVejledning. Sammen med eVejledning profilerer vi gerne eVejledningens særlige muligheder, fx i det nordiske samarbejde.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK)

Under STUK finder vi Brug for alle unge, et 4-årigt satspuljeprojekt om vejledning i UU, som løb fra 2015-2018. Danmarks Vejlederforening var repræsenteret i projektets følgegruppe.

Et andet spændende projekt, som hørte under STUK, var Det Nationale Dialogforum. Her havde formanden for Danmarks Vejlederforening et sæde. Vi ærgrede os naturligvis, da det blev nedlagt.

Danmarks Vejlederforening var også repræsenteret i Udvalget om ligestilling i dagtilbud og uddannelse. Du kan læse mere her: Manglende ligestilling i vejledningen, eller du kan komme direkte til selve rapporten via dette link: Rapport fra Udvalget om ligestilling i dagtilbud og uddannelse (pdf)

Derudover var Danmarks Vejlederforening en del af Referencegruppen for Ekspertgruppen om bedre veje til ungdomsuddannelse.