Danmarks Vejlederforening har et tæt samarbejde med Danmarks Lærerforening om vejledning i udskolingen. Vi er ofte repræsenteret i samme eksterne fora, og har altid en god og relevant dialog om, hvordan vi sikrer de bedste vilkår for eleverne i udskolingen og overgangen til ungdomsuddannelse.

Læs mere på foreningens hjemmeside: Danmarks Lærerforening