Danmarks Vejlederforening deltager regelmæssigt i Tænketanken DEA’s møder, hvis styrke bl.a. er, at mange forskellige interessenter i og omkring vejledningen er repræsenteret.

Læs mere om DEA på deres hjemmeside: Tænketanken DEA