Denborough, D. (2008). Collective Narrative Practice. Adelaide, South Australia: Dulwich Centre Publications.

Reid, H. (2017). Evaluating life design: one young unemployed person’s telling tale. Oplæg 5/10 2017 ved international konference i Padova: “Decent Work, Equity and Inclusion: Passwords for the Present and the Future”.

Savickas, M.L. et al (2009): Life designing: A paradigm for career construction in the 21st century. In: Journal of Vocational Behavior, 75 (2009), (side 239-250).

Savickas, M.L. (2015). Life-Design Counseling Manual. Copyright 2015 by Mark L. Savickas. http://www.vocopher.com/LifeDesign/LifeDesign.pdf

Valgreen, H. (2013). Refleksion og fællesskab: Kollektiv Narrativ Praksis i karrierevejledningen. Aarhus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik. [Ph.d.-afhandling].