Nyhedsbrev fra Danmarks Vejlederforening
Ny version af Vejlederen
Som det fremgik af seneste nummer af Vejlederen, har Per Rye valgt at trække sig som redaktør ved årsskiftet. Vejlederens nye redaktør hedder Jesper Himmelstrup, og bladet får samtidigt ny layouter. Med de nye folk sker der en fornyelse af Vejlederen, som vi glæder os til at vise jer. Vejlederen vil fortsat udkomme otte gange årligt – med fire numre om foråret og fire numre om efteråret. Det betyder, at første nummer af bladet i 2012 udkommer i begyndelsen af februar. Vi håber, I vil tage godt imod det.
Mangelfuld administration
Vi har modtaget flere henvendelser fra nye medlemmer, som undrer sig over, at de ikke har modtaget girokort eller et brev i forbindelse med deres indmeldelse i foreningen. Det beklager vi. Vores højt skattede forretningsfører Knud O. Frandsen døde i slutningen af november. Ud over, at vi savner ham på et menneskeligt plan, har det også givet foreningen visse administrative udfordringer. Vi arbejder på sagen, men er formentlig først helt ajour mht. medlemshåndteringen i slutningen af januar 2012. Vi beklager forsinkelsen.
Godt nytår!
Til slut vil vi gerne ønske alle vore medlemmer og læsere et smukt nytår. Tak for godt samarbejde i 2011. Sammen sætter vi lys på vejlederens unikke mulighed for at gøre en positiv forskel i andre menneskers liv.
Med venlig hilsen
Helene Valgreen,
formand, Danmarks Vejlederforening
 
Nyhedsbrev fra Danmarks VejlederforeningDVF
 
Ny version af VEJLEDEREN
Som det fremgik af seneste nummer af VEJLEDEREN, har Per Rye valgt at trække sig som redaktør ved årsskiftet. VEJLEDERENs nye redaktør hedder Jesper Himmelstrup, og bladet får samtidigt ny layouter. Med de nye folk sker der en fornyelse af VEJLEDEREN, som vi glæder os til at vise jer. VEJLEDEREN vil fortsat udkomme otte gange årligt – med fire numre om foråret og fire numre om efteråret. Det betyder, at første nummer af bladet i 2012 udkommer i begyndelsen af februar. Vi håber, I vil tage godt imod det.
 
Mangelfuld administration
Vi har modtaget flere henvendelser fra nye medlemmer, som undrer sig over, at de ikke har modtaget girokort eller et brev i forbindelse med deres indmeldelse i foreningen. Det beklager vi. Vores højt skattede forretningsfører Knud O. Frandsen døde i slutningen af november. Ud over, at vi savner ham på et menneskeligt plan, har det også givet foreningen visse administrative udfordringer. Vi arbejder på sagen, men er formentlig først helt ajour mht. medlemshåndteringen i slutningen af januar 2012. Vi beklager forsinkelsen.
 
Godt nytår!
 
Til slut vil vi gerne ønske alle vore medlemmer og læsere et smukt nytår. Tak for godt samarbejde i 2011. Sammen sætter vi lys på vejlederens unikke mulighed for at gøre en positiv forskel i andre menneskers liv.
 
Med venlig hilsen
 
Helene Valgreen,
formand, Danmarks Vejlederforening